Wool Over Their Eyes


2023

Handyed wool felt"Wool Over Their Eyes", kommer fra det kjente engelske utrykket "Pulling wool over someone's eyes" som betyr å lure eller narre noen. Arbeidet er en kommentar og en kritikk av bruk av digitale teknologier i samfunnet i dag og består av en drakt lagt i ull.